cách phòng tránh đi ngoài ra máu

  • Đi ngoài ra máu: nguyên nhân và cách phòng tránh Đi ngoài ra máu: nguyên nhân và cách phòng tránh
    Bệnh đi ngoài ra máu có nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là đi đại tiện ra máu tươi hoặc đi cầu ra phân đen. Trường hợp đi cầu ra máu tươi thường có nguyên nhân là các tổn thương ở đại tràng, trực tràng, hậu môn.