cát lợn

  • Cát lợn là gì? Cát lợn là gì?
    Cát lợn hay còn được gọi là Trư sa là một trong những vật thể "lạ" trong con lợn, khi giết mổ chúng ta có thể gặp nó (nhưng rất hiếm).