Top 10 “ông vua” tốc độ trong thế giới loài chim

  •   411
  • 16.509

Mới đây, tờ The Mysterious World đã bầu chọn ra danh sách Top 10 "ông vua" về tốc độ trong thế giới loài chim. Đứng đầu trong danh sách này chính là loài chim cắt lớn khi chúng có thể đạt tốc độ 398km/h.

Chim cắt lớn – 389km/h.
1. Chim cắt lớn – 389km/h.

Đại bàng vàng – 321km/h.
2. Đại bàng vàng – 321km/h.

Chim cắt Bắc Cực – 209km/h.
3. Chim cắt Bắc Cực – 209km/h.

Yến đuôi nhọn họng trắng – 169km/h.
4. Yến đuôi nhọn họng trắng – 169km/h.

Chim cắt Trung Quốc – 161km/h.
5. Chim cắt Trung Quốc – 161km/h.

Chim Cốc biển – 153km/h.
6. Chim Cốc biển – 153km/h.

Ngỗng Spur Winged – 142km/h.
7. Ngỗng Spur Winged – 142km/h.

Vịt cát ngực đỏ Bắc Cực – 130km/h.
8. Vịt cát ngực đỏ Bắc Cực – 130km/h.

Chim hải âu đầu xám – 127km/h.
9. Chim hải âu đầu xám – 127km/h.

Vịt lặn vai buồm – 117km/h.
10. Vịt lặn vai buồm – 117km/h.

Theo khoahocphattrien
  • 411
  • 16.509

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook