cháy rừng ở australia

  • Vì sao cháy rừng khủng khiếp ở Úc? Vì sao cháy rừng khủng khiếp ở Úc?
    Mặc dù cháy rừng vẫn là chuyện xảy ra theo mùa ở Úc và cũng từng có những vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề trước đây, song "mùa cháy rừng" năm nay ở Úc bắt đầu sớm bất thường và dự kiến kéo dài nhiều tháng nữa.