chất tạo ngọt nhân tạo

  • Sự nguy hiểm của chất tạo ngọt nhân tạo Sự nguy hiểm của chất tạo ngọt nhân tạo
    Bạn có thể nghĩ rằng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo (thường được biết đến với nhãn hiệu nổi tiếng Splenda) là tựa chọn tốt hơn, nhưng trên thực tế đây là sự lựa chọn có hại cho sức khoẻ.