chẩn đoán nhanh

  • Dụng cụ chẩn đoán nhanh HIV/AIDS trong vòng 30 phút. Dụng cụ chẩn đoán nhanh HIV/AIDS trong vòng 30 phút.
    Dụng cụ chẩn đoán nhanh bệnh HIV/AIDS này được Công ty công nghệ sinh học Kehua (Trung Quốc) phát triển với quy trình xét nghiệm đơn giản nhưng có kết quả chẩn đoán nhanh và chính xác  có thể xác định bệnh HIV/AIDS trong vòng 30 phút.