chữ ký của Stephen Hawking

  • 10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử 10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
    Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay. Không phải nghiên cứu nào cũng đạt được thành quả ngay lập tức mà cần trải qua một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự hy sinh và thời gian để ghi nhận.
  • Cuộc đời của Stephen Hawking qua ảnh Cuộc đời của Stephen Hawking qua ảnh
    Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh.