chiếc đuôi của Sao chổi ISON

  • Sao chổi ISON chỉ còn lại bụi Sao chổi ISON chỉ còn lại bụi
    Các nhà thiên văn học chuyên lẫn không chuyên trên thế giới đang nỗ lực lục soát bầu trời trước hừng đông với hy vọng có thể tìm thấy dấu tích còn lại của chiếc đuôi dài thuộc về sao chổi ISON.