chim cánh cụt đồng tính

  • Cặp chim cánh cụt đồng tính đã có trứng để ấp Cặp chim cánh cụt đồng tính đã có trứng để ấp
    Cặp chim cánh cụt đồng tính ở vườn thú Madrid vừa nhận được một quả trứng để chúng chăm sóc sau 6 mùa xuân xây tổ cùng nhau mà vẫn chưa có gì trong tổ. Inca và Rayas, cặp chim cánh cụt Gentoo ở Công viên Fauunia thuộc Madrid (Tây Ban Nha), đã gắn bó không rời trong suốt 6 năm qua. Năm nay, chúng nhận được một quả trứng đ