dùng cụ đo thời gian

  • Khám phá các phương pháp đo thời gian Khám phá các phương pháp đo thời gian
    Ý tưởng đo thời gian chỉ xuất hiện cách đây khoảng 5.000-6.000 năm khi con người bắt đầu cuộc sống định cư và xây dựng các nền văn minh. Trước đó, thời gian chỉ được chia làm hai khái niệm là ngày và đêm.