dược phẩm

  • Tìm ra cách mới chữa HIV Tìm ra cách mới chữa HIV
    Các nhà khoa học Pháp vừa công bố tìm ra cơ chế gene giúp một số người miễn dịch với tác động của virus HIV.