dạng sống mới

  • Phát hiện ra một dạng sống hoàn toàn mới Phát hiện ra một dạng sống hoàn toàn mới
    Từ cơ sở dữ liệu quốc tế của hơn 1.500 đa hệ gene, các nhà khoa học đã tái cấu trúc ra một hệ gene đơn lẻ của 7.280 vi khuẩn mới và 623 cổ khuẩn (vi sinh vật đơn bào nhân sơ).