diệt ốc sên

  • Ốc sên khổng lồ gây họa tại châu Mỹ Ốc sên khổng lồ gây họa tại châu Mỹ
    Với thân hình to bằng con chuột, ốc sên khổng lồ tại Mỹ và các nước vùng Caribbe trở thành hiểm họa đối với cây cối, các phương tiện giao thông, công trình xây dựng và con người.