di sản văn hóa

 • Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.
 • Phát hiện bất ngờ về Vạn Lý Trường Thành Phát hiện bất ngờ về Vạn Lý Trường Thành
  Dự án nghiên cứu chi tiết đầu tiên bằng công nghệ hiện đại cho thấy, chiều dài của Vạn Lý Trường Thành còn lớn hơn rất nhiều so với các ước đoán trước đây.
 • Đền Taj Mahal - Ấn Độ Đền Taj Mahal - Ấn Độ
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đền Taj Mahal của Ấn Độ là Di sản văn hóa thế giới năm 1983.
 • Tử Cấm Thành - Trung Quốc Tử Cấm Thành - Trung Quốc
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tử Cấm Thành hay còn được biết đến với tên Cố Cung của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.
 • Chùa hang Ajanta - Ấn Độ Chùa hang Ajanta - Ấn Độ
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Chùa hang Ajanta của Ấn Độ là Di sản văn hóa thế giới năm 1983.
 • Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Trung Quốc Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Trung Quốc
  Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Lăng mộ Tần Thủy Hoàng của Trung quốc là Di sản văn hóa năm 1987.
 • Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể
  Ca trù được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng, phong cách riêng vào khoảng thế kỷ 15. Tuỳ từng địa phương, từng không gian diễn xướng mà hát Ca trù còn được gọi là hát ả đào, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát cô đầu, hát nhà tơ, hát nhà trò hay hát ca công.
 • Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành cổ Acropolis tại Athens của Hy Lạp là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.