Di sản văn hóa

  • Trung tâm lịch sử Ma Cao Trung tâm lịch sử Ma Cao
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch sử Ma Cao là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.