gene của loài gián

  • Vì sao đừng mong thoát khỏi những con gián Vì sao đừng mong thoát khỏi những con gián
    Nhân loại không thể thoát khỏi gián vì gen của những loài côn trùng này "ghi nhớ" quá nhiều chất độc - ông Ilya Gomyranov, Thư ký báo chí của Bảo tàng Động vật học MGU nói với Sputnik.