green planet

  • Sao Hỏa cho mọi người Sao Hỏa cho mọi người
    Với việc tạo ra website khoa học công dân mới có tên gọi Planet Four, các nhà nghiên cứu đang chuyển sang nhờ công chúng giúp phân tích các hình ảnh bề mặt của sao Hỏa.