hành tinh mới

  • Phát hiện hành tinh đầy nước Phát hiện hành tinh đầy nước
    BBC cho biết, hành tinh nói trên, có tên GJ 1214b, được phát hiện vào tháng 12/2009 bởi các kính thiên văn dưới mặt đất song hồi đó các nhà thiên văn chỉ biết nó lớn hơn địa cầu và nhỏ hơn sao Mộc. Nó nằm trong chòm sao Ophiuchus và cách trái đất 40 năm ánh sáng.
  • Phát hiện hành tinh mới có thể tồn tại sự sống Phát hiện hành tinh mới có thể tồn tại sự sống
    Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới nằm trong khu vực có thể tồn tại sự sống giống như trên Trái đất.