hành vi mang tính vị tha

  • Quạ nuôi con của kẻ thù để chuộc lỗi Quạ nuôi con của kẻ thù để chuộc lỗi
    Một chuyên gia của Hiệp hội Bảo vệ Chim hoàng gia tại Anh, cùng các đồng nghiệp chứng kiến cảnh tượng hai con quạ chân đỏ đực không chiến phía trên những vách đá ở bán đảo Lizard, hạt Cornwall, Anh để tranh giành địa phận.