hành vi tiến hoá

  • Tinh tinh "thông minh" như người Tinh tinh "thông minh" như người
    Năm 2009, chú tinh tinh Santino tại vườn thú Furuvik, Thuỵ Điển đã được cả thế giới biết đến vì những hành vi tiến hoá vượt trội. Các camera đã thu được hình ảnh Santino thu gom đá và dự trữ chúng trong những cái hốc.
  • Giải pháp chống 'cưỡng bức' của vịt cái Giải pháp chống 'cưỡng bức' của vịt cái
    Ở một số loài vịt, cơ quan sinh dục của con cái có cấu tạo khá phức tạp để ngăn chặn hành vi giao phối cưỡng bức của con đực.