hình thức tập luyện thể thao

  • Đi bộ nhanh tốt hơn chạy bộ Đi bộ nhanh tốt hơn chạy bộ
    Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley tại California (Mỹ) đã so sánh dữ liệu từ hai cuộc khảo sát 33.060 người chạy bộ và 14.045 người đi bộ.