hóa thạch chim

  • Các loài chim thời tiền sử có mầu sắc gì Các loài chim thời tiền sử có mầu sắc gì
    Gần đây, các nhà khoa học đã nhận biết và phát hiện được các hạt chứa sắc tố gọi là melanosome trong hóa thạch chim từ rất sớm cũng như ở 1 số loài khủng long và họ dự đoán về màu sắc của sắc tố trong các melanosome dựa trên kích thước và hình dạng hạt sắc tố.