hầm mộ paris

  • 10 địa điểm đáng sợ trên thế giới 10 địa điểm đáng sợ trên thế giới
    Hầm mộ Paris là một nghĩa địa của thành phố Paris và vốn là hầm mỏ cũ có chiều dài 1,7km. Cuối thế kỷ 18, nghĩa địa Innocents nằm ở khu phố Les Halles tồn tại gần 6 thế kỷ và gây nên những vấn đề về vệ sinh.