hang động ngầm

  • Nhà thờ cổ xưa nhất: phát hiện còn nhiều tranh cãi Nhà thờ cổ xưa nhất: phát hiện còn nhiều tranh cãi
    Thông báo gần đây của một nhà khảo cổ người Jordan rằng ông vừa phát hiện ra nhà thờ Thiên chúa giáo đầu tiên của thế giới trong một hang động ngầm đã gây ngạc nhiên và cả sự bất đồng từ những chuyên gia ở Jordan và trên thế gi