hoa thu hải đường

  • Vì sao một số loài cây có lá màu xanh lam? Vì sao một số loài cây có lá màu xanh lam?
    Sắc màu xanh lam trong lá của một số giống hoa Thu Hải Đường không chỉ là một yếu tố giúp cây nổi bật hơn mà còn là một bộ phận quan trọng giúp cây hấp thụ năng lượng trong điều kiện ánh sáng yếu.