iTrash Booth

  • Thử nghiệm ADN chứng minh kẻ ám sát Lincoln Thử nghiệm ADN chứng minh kẻ ám sát Lincoln
    Hậu duệ của Abraham Lincoln đang cố gắng tiến hành một thử nghiệm ADN của anh trai diễn viên John Wilkes Booth và nghi phạm bị bắn chết năm 1865 để chứng minh sát thủ thực sự có bị bắn chết hay không.
  • Rắn "không chồng mà chửa" Rắn "không chồng mà chửa"
    Giáo sư Warren Booth, một nhà khoa học của Đại học Tulsa tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp bắt vài chục cá thể cái mang thai của hai loài rắn hổ mang và hổ mang cá tại Mỹ để phân tích gene của chúng, BBC cho biết.