kền kền ăn xác thối

  • Bằng cách nào chim kền kền tìm được xác chết? Bằng cách nào chim kền kền tìm được xác chết?
    Mặc dù kền kền không thuộc nhóm những loài chim “đáng yêu” trong mắt nhiều người, song đây lại là loài chim hữu ích. Và thực sự có những điều khá thú vị về loài chim “ăn xác thối vẫn thấy ngon” này mà không phải ai cũng biết.