khóc khi thái hành

  • Vì sao bạn lại “khóc” khi thái hành? Vì sao bạn lại “khóc” khi thái hành?
    Mỗi lần thái hành bạn lại phải tìm cách vừa thái vừa tránh cho mắt tiếp xúc gần với hành để không phải “rơi nước mắt”. Tại sao lại có việc này? Có những mẹo gì để tránh rơi nước mắt khi thái hành?