khả năng kiểm soát hành vi

  • Cầu tự sát của chó ở Scotland Cầu tự sát của chó ở Scotland
    Vài chục con chó đã chết do nhảy khỏi một cầu tại Scotland trong nửa thế kỷ qua và người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến chúng thực hiện hành vi đó.