khả năng lãnh đạo

  • Làm sếp hay không là do gene  Làm sếp hay không là do gene
    Một gene trong cơ thể quyết định việc chúng ta trở thành nhà lãnh đạo hay chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác.
  • Khả năng lãnh đạo là tố chất bẩm sinh hay do tôi luyện? Khả năng lãnh đạo là tố chất bẩm sinh hay do tôi luyện?
    Khả năng lãnh đạo là một tố chất bẩm sinh. Đây là kết luận của các nhà khoa học sau khi tiến hành nghiên cứu cá và dự đoán tình trạng bất ổn trong các nhóm xã hội động vật cũng như con người, khi vai trò tự nhiên bị đảo ngược.