khủng long cổ dài ăn cỏ

  • Phát hiện loài khủng long cổ siêu dài Phát hiện loài khủng long cổ siêu dài
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy bộ xương hóa thạch của một loài bò sát biển cổ đại có chiếc cổ siêu dài và chi giống mái chèo trên một vách đá ở Alaska, Mỹ.