khai quật mộ Mona Lisa

  • Khai quật mộ nàng Mona Lisa Khai quật mộ nàng Mona Lisa
    Một trong những bộ xương được tìm thấy trong tu viện ở Italy có thể là của nàng Mona Lisa trong bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci.