khung xương chậu

  • Tái tạo khung xương chậu của phụ nữ Neanderthal Tái tạo khung xương chậu của phụ nữ Neanderthal
    Các nhà khoa học từ Đại học California, Davis (USA) và Học viện nhân loại học tiến hóa Max Planck tại Leipzig (Đức) công bố việc tái tạo ảo xương chậu của một người phụ nữ Neanderthal từ Tabun (Israel)