mèo săn chuột

  • Hóa ra không phải cứ nuôi mèo là bớt chuột Hóa ra không phải cứ nuôi mèo là bớt chuột
    Mèo thì phải bắt chuột - đây là quan niệm ngàn đời mà tất cả chúng ta đều phải công nhận. Vậy nên về mặt logic, một thành phố có nhiều mèo thì hiển nhiên số chuột cũng phải ít đi.