mẩu xương trong lăng mộ cổ

  • Bàn tay con người tiến hóa sớm hơn ta nghĩ Bàn tay con người tiến hóa sớm hơn ta nghĩ
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một mẫu xương cổ đại trong lăng mộ tại Kenya, tiết lộ khả năng khéo léo của bàn tay con người tiến hóa sớm hơn 600 triệu năm so với các nghiên cứu trước đây.