mộ cổ La Mã chôn kèm rác

  • Tại sao các mộ cổ La Mã lại chôn kèm “rác”? Tại sao các mộ cổ La Mã lại chôn kèm “rác”?
    Các nhà khảo cổ đã tìm ra lời giải cho việc những mảnh rác của xương động vật, than, đồ gốm và các vật liệu kiến trúc khác như gạch xuất hiện kèm theo các ngôi mộ của Pompeii, một thành phố cổ La Mã bị chôn vùi do một vụ phun trào núi lửa vào năm 79.