nạp điện

  • Thiết bị nạp điện không dây trong khoảng cách 1m Thiết bị nạp điện không dây trong khoảng cách 1m
    Theo tin từ Daily Mail, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu chế tạo một thiết bị nạp điện không dây và đã thử nghiệm thành công. Loại thiết bị này có thể nạp điện cho các thiết bị có khoảng trên 1m.