ngôi làng dưới nước

  • Ngôi làng dưới nước độc lập về năng lượng Ngôi làng dưới nước độc lập về năng lượng
    Hãng thiết kế Vincent Callebaut đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển của một "ngôi làng dưới nước" được gọi là "Aequorea" và có thể là một phương tiện để độc lập năng lượng trong tương lai.