người Aurignicia

  • Vì sao người châu Âu cổ thích trạm khắc bộ phận sinh dục nữ? Vì sao người châu Âu cổ thích trạm khắc bộ phận sinh dục nữ?
    Phát hiện mới tại một địa điểm mang tên Abri Castanet ở Pháp gồm chủ yếu là hình trạm khắc tròn trông rất giống bộ phận sinh dục của phụ nữ. Những hình trạm khắc này được tạo trên trần của một hầm đá cách đây 37.000 năm nhưng giờ đã sập, các nhà khoa học cho biết trên tạp chí PNAS số ra ngày 14/5.