nga phóng tên lửa Proton-M

  • Nga phóng thành công tên lửa Proton-M Nga phóng thành công tên lửa Proton-M
    Nga vào hôm 28/9 đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M đưa một vệ tinh bay vào quỹ đạo, trong lần phóng trở lại đầu tiên sau thất bại hồi tháng 5 qua, AFP cho hay.