nhật thực nhìn từ vũ trụ

  • Hình ảnh nhật thực từ vũ trụ Hình ảnh nhật thực từ vũ trụ
    Khi mặt trăng di chuyển vào giữa mặt trời và một vệ tinh nhân tạo trong vũ trụ vài ngày trước, camera của vệ tinh đã ghi hình cảnh tượng hiếm hoi ấy.