nick lane

  • Tồn tại sự sống ngoài Trái đất? Tồn tại sự sống ngoài Trái đất?
    Ngày nay, các nhà thiên văn học đã cho chúng ta thấy rằng trái đất chỉ là 1 trong bao la những hành tinh có thể có sự sống. Còn các nhà sinh vật học đã hé lộ cho chúng ta biết sự sống trên trái đất khởi nguồn như thế nào.