quân đội mỹ

  • Mỹ sắp có "quân đoàn" đặc biệt toàn Iron Man? Mỹ sắp có "quân đoàn" đặc biệt toàn Iron Man?
    Một tướng Mỹ đề xuất chế tạo bộ đồ tổ chức tấn công chiến thuật (TALOS) giúp các binh sĩ có sức mạnh siêu phàm chẳng kém gì nhân vật chính Tony Stark trong bộ phim “Người sắt” (Iron Man).