răng voi ma mút

  • Tìm thấy loài voi ma mút nhỏ nhất Tìm thấy loài voi ma mút nhỏ nhất
    Các nhà nghiên cứu ngày 9-5 cho biết họ vừa phát hiện sự tồn tại của loài voi ma mút nhỏ nhất trên đảo Crete cách nay hàng triệu năm. Loài này khi trưởng thành có kích thước chỉ bằng một voi con hiện nay.