robot cứu hộ

  • Chế tạo "robot gián" chuyên cứu sinh thảm họa Chế tạo "robot gián" chuyên cứu sinh thảm họa
    Khi thảm họa xảy ra, mỗi phút đều rất có ý nghĩa, đặc biệt đối với việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm những người sống sót nhanh chóng hơn, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển gián sinh học, có thể điều khiển để thao tác xuyên qua các đống đổ nát và không gian chật hẹp tốt hơn robot thông thường.