sách đỏ

  • Những động vật hiếm nhất trong Sách đỏ 2009 Những động vật hiếm nhất trong Sách đỏ 2009
    Theo báo cáo mới nhất về Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới, ngày càng nhiều loài vật đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là chùm ảnh về những loài đang trong tình huống nguy hiểm nhất.