sán dải heo

  • Nhiễm sán dây lợn nguy hiểm thế nào? Nhiễm sán dây lợn nguy hiểm thế nào?
    Bệnh sán dây lợn hay còn gọi là sán dải heo, lợn gạo phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành.