sơ tán khẩn cấp

  • Tin lũ khẩn cấp trên sông Mê Kông Tin lũ khẩn cấp trên sông Mê Kông
    Lũ sông Mê Kông tại Căm Pu Chia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; vùng đầu nguồn sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên; vùng cuối nguồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
  • Tin lũ khẩn cấp trên sông Mê Kông Tin lũ khẩn cấp trên sông Mê Kông
    Lũ sông Mê Kông, từ thượng nguồn đến Kôm Pông Chàm (Cam Pu Chia) đang xuống, hạ lưu từ Cảng Phnôm Pênh về cuối nguồn đang lên nhanh...
  • Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - cập nhật Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - cập nhật
    Hồi 13 giờ ngày 26/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.