sọc trắng trên thịt gà

  • Những sọc trắng bí ẩn trên thịt gà là gì? Những sọc trắng bí ẩn trên thịt gà là gì?
    Bạn có để ý rằng một số miếng thịt gà ngày nay có sọc màu trắng? Các nghiên cứu khoa học cho biết những sọc này không gây hại đến sức khỏe con người nhưng lại làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt gà.