số lượng vũ khí hạt nhân của mỹ

  • Choáng với số vũ khí hạt nhân mà Mỹ sở hữu Choáng với số vũ khí hạt nhân mà Mỹ sở hữu
    Kho dự trữ của Mỹ hiện chứa 3.750 đầu đạn, cùng với đó là 2.000 đầu đạn nữa đang chờ để ngừng hoạt động. Các chuyên gia nói rằng chỉ cần 1/50 con số đó cũng đã đủ để phá hủy Trái đất.